هاست میزبانی

سرویس 500 مگابایتی7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 0 عدد ادد دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی
سرویس 1000 مگابایتی7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 عدد ادد دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی
سرویس 2000 مگابایتی7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 4 عدد ادد دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی
سرویس 3000 مگابایتی7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 6 عدد ادد دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی
سرویس 5000 مگابایتی7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 10 عدد ادد دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی
سرویس نامحدود7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری
برای دریافت 24 ساعت تست رایگان لطفا تیکت بزنید.

 • نامحدود فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل آدرس
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اددون دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان ssl دائمی
 • 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی